เงื่อนไข และกฎกติกา
เรื่องทั่วไป

1. กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้หลังจากท่านได้สมัครสมาชิก ทุกรายการเดิมพันที่ Gateway789 รับวางเดิมพันจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
    และเงื่อนไขเหล่านี้
2. บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีกับ Gateway789 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ลูกค้าทุกท่านมีความรับผิดชอบส่วนตัวที่จะต้องตรวจสอบว่า กฎหมายท้องถิ่นหรือของประเทศท่านอนุญาตให้เล่นเกมส์ และวาง
    พนันก่อนที่ท่านจะลงทะเบียน และสมัครกับ Gateway789 หรือก่อนที่ท่านจะวางพนันผ่านอินเตอร์เน็ต
4. ลูกค้าที่มีความต้องการที่จะวางพนันกับ Gateway789 จะต้องทราบกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศของท่าน, ประเทศที่พัก
    อาศัย, หรือสถานที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบัน, ซึ่งอาจจะไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
5. ลูกค้าต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาและถ้าท่านไม่แน่ใจ ควรหาที่ปรึกษาทางกฎหมาย
    เฉพาะด้านเกี่ยวกับด้านเกมส์และการพนัน
6. Gateway789 จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ถ้ามีการฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายการพนันในท้องถิ่น
7. Gateway789 มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจที่จะ รับหรือปฏิเสธ รายการพนันทั้งหมดหรือบางส่วน

บัญชีลูกค้า

1. ก่อนที่ท่านจะเข้าระบบของเราเพื่อวางเดิมพัน ลูกค้าจะต้องสมัครเปิดบัญชีลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก ลูกค้าสามารถวางเดิมพันได้
    สูงสุด เท่ากับที่กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน
2. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาหมายเลขบัญชีลูกค้า และรหัสผ่านให้เป็นความลับ ทุก ๆ การพนันที่เล่นผ่านบัญชีลูกค้า
    ของท่าน จะถือว่ามีผลเป็นทางการ และไม่สามารถยกเลิกได้ ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกขโมย กรุณาติดต่อ
    Call Center ของ Gateway789 ทันที เพื่อที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน
3. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ทุกเมื่อ ถ้ารายการจ่ายเงินได้ถูกยืนยันเรียบร้อยแล้ว
4. Gateway789 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของลูกค้าได้ทุกเวลา โดยมิต้องอธิบายถึงเหตุผล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้เงินที่เหลือ
    ในบัญชีจะถูกโอนกลับให้ท่าน

การรับเดิมพัน

1. Gateway789 จะรับวางเดิมพันผ่านทางออนไลน์ หรือโดยทางโทรศัพท์ และที่สาขาของ Gateway789 เท่านั้น
2. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของรายละเอียดการวางเดิมพัน เมื่อท่านลงเดิมพันแล้ว และมีการยืนยันรับวางเดิมพันแล้ว
    ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
3. Gateway789 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการวางเดิมพันชั่วคราวได้ทุกเวลา ในระหว่างการหยุดรับเราจะปฎิเสธการวางเดิมพัน
    และขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับการเดิมพันได้ ทุกเกมส์ ทุกเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เงินที่ได้จากการชนะ จะถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้า ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้เท่านั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบัญชีในการ
    รับโอนเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
5. Gateway789 จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์หรือการติดต่อล้มเหลว ซึ่งเป็นผลให้ ไม่สามารถวางพนันตามที่ลูกค้าต้องการได้

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภายหลังที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับทาง Gateway789 เรียบร้อยแล้ว
2. เงื่อนไขสำหรับท่านที่สมัครและมีบัญชีลูกค้าเปิดกับ Gateway789 ลูกค้าต้องตกลง และยอมรับกับข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้
    เมื่อมีการลงทะเบียนกับ Gateway789 เราจะถือว่าลูกค้ายอมรับอย่างเต็มที่และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ในข้อตกลง
    และเงื่อนไข กรุณาใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยและติดตามการเปลี่ยนแปลงในกฎการเดิมพันของ Gateway789 ตลอดเวลา
    เราขอแนะนำให้ท่าน ทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนการเดิมพัน
3. Gateway789 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกตีพิมพ์บนหน้าเว็บไซต์ หรือ
    สอบถามได้โดยตรงที่ Call Center
4. บัญชีลูกค้าที่เปิดกับเราจะสามารถใช้ได้ แม้ว่าลูกค้าในบางประเทศจะถูกกั้นไม่ให้เข้าระบบ และไม่สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์
    บางหน้าได้ เนื่องจากผลบังคับทางกฎหมาย Gateway789 ขอสงวนสิทธิ์ด้วยเหตุผลและเวลาใดก็ตาม
    จำกัดการเข้าระบบในบางหน้าเว็บไซต์ของเรากับลูกค้าในบางพื้นที่
5. ลูกค้าจะเริ่มวางเดิมพันกับเราได้เมื่อท่านเปิดบัญชีเงินฝาก
6. อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชีกับ Gateway789 คือ 18 ปี Gateway789 จะไม่รับผิดชอบสำหรับผู้สมัครที่อายุไม่ถึง
    ตามที่กำหนด และสามารถเพิกถอนบัญชีได้ตามข้อกำหนด
7. ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องเก็บหมายเลขบัญชี และรหัสผ่านที่ได้รับไปให้เป็นความลับ รายการพนันที่วางโดยบุคคลที่สาม ผู้ซึ่งใช้
    ข้อมูลของท่านสมาชิก จะถือว่าเป็นรายการพนันที่ถูกต้องและมีผลใช้ได้
8. การรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ หากทางทีมงานตรวจสอบข้อมูล ทางบัญชี และยอดการเล่น พบว่า ยูสเซอร์ (User) แอบแฝง
    ข้อมูลหรือส่อทุจริตในการสมัครมา เพื่อหวังผลกำไรจากโปรโมชั่น ทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ในการให้โปรโมชั่น
    ทั้งหมด การตรวจสอบนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน ***

ช่องทางอื่น

*** Gateway789 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันรวมถึงอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า